Çevre Kirliliği Nedir? Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

İnsan veya diğer bir canlının yaşantısı boyunca ilişkilerini devam ettirdiği dış ortama çevre denir. Toprak, su, hava, İnsanlar, bitkiler ve hayvanlar söz konusu ortamın birer parçalarıdır. Doğa, kendi kendine muazzam bir uyum ve denge oluşturmaktadır. İnsanlar doğal kaynakları kullanarak yaşamlarını sürdürmektedir. Aynı şekilde bitki ve canlılar da… Bu nedenle doğanın gelecek canlı nesilleri için korunması önemlidir. Çevre kirliliğine neden olacak tutum ve davranışlardan kaçınmak şarttır.

İnsanlık tarihi boyunca doğal kaynakların kullanılması, başta enerji olmak üzere beslenme ve barınma gibi gereksinimlerini karşılama amaçlıdır. Bunun yanında doğal kaynakların ekonomik amaçlarla kullanılması günümüzde neredeyse tek neden olmaya başlamıştır.  Yeraltı ve yerüstü kaynakların ekonomik amaçlı kullanılması (su, maden, petrol, orman vb) beraberinde çevre sorunlarını artırmıştır. Özellikle çevre kirliliğine neden olacak şekilde doğal kaynakların tüketilmesi sadece insanlığın değil, tüm çevresel faktörlerin gelecekte karşı karşıya kalacağı sorundur. Kaynakların aşırı ve yanlış kullanımı, tahrip edilmesi çevrenin kirletilmesi ve doğal dengenin bozulmasına neden olmaktadır. Bu olay genel olarak çevre sorunu ya da çevre kirliliği olarak adlandırılmaktadır.

Çevre sorunları, doğanın, su ve havanın kirlenmesi şeklinde kendini göstermekte ve toprakların verim kaybına, doğal güzelliğin kaybolmasına ve canlı varlığının sağlığının bozulmasına neden olmaktadır. Bu sorun günümüzde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de çok önemlidir.

Çevre sorunları ve nedenleri

Doğadan elde edilen enerji kaynakları içerisinde yakıtlar önemli yer tutmaktadır.  İster ısınma amaçlı olsun, ister taşıtlar için kullanılsın ve isterse de fabrikalarda üretim amaçlı kullanılsın havaya verilen gaz atıklar kirliliğe neden olur. Hava kirliliğine neden olan taşıtların egzozlarından, fabrika bacalarından çıkan atıklar solunduğu için tehlike kaynağıdır. Bu kirli havayı soluyan insanlar ve diğer canlıların sağlıkları bozulur. Sanayi tesislerinin üretim artıklarının denizlere, akarsulara, göllere ve denizlere akması canlılara zarar vermektedir. Yine bu kimyasal atık maddelerinin atılması için kullanılan çöplükler de sağlık için ciddi tehlikeler oluşturmaktadır.
Yukarıda belirttiğimiz şekilde oluşan çevre sorunları nedeniyle denizlerde veya tatlı sularda yaşayan balıklar ve diğer canlılar büyük zarar görmektedir. Su ürünlerinin zehirli hale gelmesine, suda yaşayan canlıların da nesillerinin tükenmesine kadar varan büyük bir zarardır, söz konusu olan. Ayrıca bu kirli suların tarımsal alanlarda sulama aracı olarak kullanılmasıyla birlikte meyve, sebze ve hububat ürünlerinin bozulmasına neden olur, toprağın verimi düşer. Sadece fabrika atıkları değil, evsel atıklar da benzer sorunlara yol açmaktadır.

Çevre kirliliğini önlemek için atıkların, çöplerin sağlıklı bir şekilde toplanması ve imha edilmesi gereklidir. Sağlıklı kentleşme sağlanmalı, yerleşim alanları sağlık şartlarına uygun yerlerde oluşturulmalıdır. Özellikle yol, kanalizasyon, park, yeşil alan gibi alt yapı hizmetleri yeterli ve düzenli hale getirilmelidir.

Kaynak: Çevre kirliliği nedir?


Göz Atın!

Bebeklerin Beslenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Anne sütü, bebekler için doğal bir besindir. Anne sütü ayrıca hastalıklara karşı bebeğin direncini artırır. …

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir