Anasayfa / netbilgi / Tarih

Tarih

Balkan Savaşları, Kısaca Nedenleri ve Sonuçları

//<![CDATA[ (function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters.");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;lb||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split(“.”),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript(“var “+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0<c){for(var a=Array(c),d=0;d=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+(“pageYOffset”in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+(“pageXOffset”in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+”,”+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d<c.length;++d)a=a.concat(v(document.getElementsByTagName(c[d])));if(a.length&&a[0].getBoundingClientRect){for(d=0;c=a[d];++d)z(b,c);a="oh="+b.l;b.f&&(a+="&n="+b.f);if(c=!!b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e=”&rd=”+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject(“Msxml2.XMLHTTP”)}catch(r){try{f=new ActiveXObject(“Microsoft.XMLHTTP”)}catch(D){}}f&&(f.open(“POST”,d+(-1==d.indexOf(“?”)?”?”:”&”)+”url=”+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader(“Content-Type”,”application/x-www-form-urlencoded”),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName(“IMG”);if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!(“naturalWidth”in a&&”naturalHeight”in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute(“data-pagespeed-url-hash”);e&&(!(e in b)&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C=””;u(“pagespeed.CriticalImages.getBeaconData”,function(){return C});u(“pagespeed.CriticalImages.Run”,function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run(‘/mod_pagespeed_beacon’,’https://www.aykutsaritas.com/balkan-savaslari-kisaca-nedenleri-ve-sonuclari/’,’2L-ZMDIrHf’,true,false,’15GnsUqYnSs’); //]]> …

Devamını Oku »

Amerikan İç Savaşı, Nedenler ve Sonuçlar

600 bin kişinin öldüğü Amerikan İç Savaşı (Eyaletler Arası Savaş) ,  tarihinin en kanlı savaşlarından biridir.   Washington’daki yönetim (ABD) ile bu ülkeden ayrılmak isteyen 11 Güney Eyaleti arasındaki savaşa katılan askerlerin büyük bir kısmı yaralanmıştır. Abraham Lincoln’un 1860 yılında başkan seçilmesiyle birlikte Jefferson Davis komutasındaki 11 Güneyli Eyalet,  bağımsızlıklarını ilan …

Devamını Oku »

Şeyhülislam Nedir? Kısaca Nitelik, Görev ve Yetkileri

Şeyhülislam veya Osmanlıcadaki kullanılışıyla Şeyh-ül İslam, dini konularda yetki ve bilgi açısından en yüksek mertebedeki kişi anlamına gelmektedir. Osmanlı Devletinde dini mevzulardaki en yüksek yetkili devlet görevlisi şeyhülislamdı. Yaşanan dini sorunlarla ilgili görüşlerini fetva yayınlayarak açıklardı. Bu fetvalar kanun özelliği taşımaktaydı. 1920 yılındaki Meclis Hükümetinde bu makam Şeriye ve Evkaf Vekaleti adıyla “Bakanlık” olarak yer aldı. …

Devamını Oku »

Mondros Ateşkes Antlaşması’nın Maddeleri ve Sonuçları

Mondros Ateşkes Antlaşması, I. Dünya Savaşı sonunda Osmanlı İmparatorluğu ile İtilaf Devletleri arasında imzalanan antlaşmadır. Mütakere ( antlaşma, (bırakışma )belgesi, Osmanlı İmparatorluğu adına Bahriye Nazırı Rauf Bey tarafından imzalanmıştır. Limni adasının Mondros Limanı’nda bulunan demirli Agamemnon zırhlısında gerçekleşen bu mütakere ile birlikte 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanlı İmparatorluğu fiili olarak sona ermiştir. …

Devamını Oku »

Osmanlı Devlet Teşkilatı ve Kısaca Temel Özellikleri

Osmanlı Devlet Teşkilatı Osmanlı devlet teşkilatı, devletin yönetimsel (idari), siyasi ve askeri yapılanmasını bütünüyle ele alan bir konudur. Büyük oranda merkezi bir yapılanma özelliği taşıyan Osmanlı’da Padişah, devlet teşkilatında en üst mertebedeydi. Ancak buna karşın Harem, Divan ve çeşitli odakların fikirleri baskın gelebilmekteydi. II. Abdülhamid, devletin yönetim şeklini değiştirerek Meşruti …

Devamını Oku »