Anasayfa / netbilgi / Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Ormanlık alanlar Türkiye’nin yüz ölçümünün % 26 sini kaplar. Bu alan 20,2 milyon hektardır. Ormanlarımızı oluşturan ağaç türleri iklim bölgelerine ve yükseltiye göre değişiklik gösterir. Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 54 iğne yapraklı, % 46’sı geniş yapraklı ağaç topluluklarıdır.  İğne yapraklılarda çam, geniş yapraklılarda ise meşe cinsi ağaçlar çoğunluktadır. Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Ormanların genel faydaları yanında, orman ürünlerinin sanayideki kullanım alanlarının sürekliliği buna örnektir.

Ormanlarımızın Durumu ve Ormancılığın Ekonomideki Yeri

Ormanlarımızın yaklaşık % 55 i koruluktur. Koruluk ormanlardan kerestecilikte yararlanılmaktadır.
Ormanlarımızın yaklaşık % 45 i baltalıktır. Baltalık ormanlardan ise daha çok odun elde etmede yararlanır.

Orman Bakanlığı koruluk orman alanlarını genişletmek için yıllardır ağaçlandırma çalışmaları yapmaktadır. Bunun olumlu sonuçları yavaş yavaş alınmaktadır. Türkiye’nin özelikle kırsal alanlarında odunun temel yakacak maddesi olarak kullanılması ormanlarımız için önemli bir tehlike oluşturmaktadır.

Köylünün tarla açmak, hayvanlarını otlatmak ve kaçak kesim yapması sonucu ormanlarımız önemli bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Özelikle batı ve güney bölgelerimizde orman yangılarının önlenememesi ormanlarımız için önemli bir tehlike oluşturmaktadır.

Tüm bu, ormanlarımıza verilen zararlar karşısında ağaçlandırma çalışmaları yetersiz kalmaktadır.
Orman ürünlerinin dış satımımızdaki payı önemsizdir.

Ormanlar bir ülkenin oksijen ve yağış deposudur. Orman doğal yaşamın dengesidir, toprak erozyonunu önleyen en önemli etkendir. Ormanların, bir ülkeye bu doğal yararlarından başka ürünleri açısından da sonsuz yararları vardır. Orman ürünlerini iki başlık altında inceleyebiliriz. Temel orman ürünleri; tomruk, kereste, travers, sanayi odunu (kâğıt üretiminde), lif, yonga ve yakacak odundur. Yan orman ürünleri ise palamut, çam fıstığı, defne, çıra,çimşir, zift, katran, sığla yağı, çam sakızı ve ıhlamur çiçeğidir.

www.aykutsaritas.com ’da bulunan; ormancılığın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi konusuna kaynaklık eden bir çok yazı bulunmaktadır. Orman ve ormancılıkla ilgili yazılar:

Ormanların Faydaları ve Önemi

Ormanların Faydaları ve Türkiye Ormanları

Ormancılık Nedir? Ormancılığın Amacı ve Ormancılık Meslekleri


Göz Atın!

Özel Tıp Fakülteleri Ücretleri ve Taban Puanları

Özel Tıp Fakülteleri ücretleri ve taban puanları ile kayıt koşulları. Özel Tıp Fakülteleri iletişim, ulaşım …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir