Anasayfa / netbilgi / Eğitimin Sosyal Faydaları Nelerdir?

Eğitimin Sosyal Faydaları Nelerdir?

Ekonomik, siyasi, teknolojik, kültür ve sanat alanları başta olmak üzere insanı ve doğayı ilgilendiren her olguda eğitim hayati önem taşımaktadır. Eğitimin sosyal faydaları  ise üzerinde çok durulması gereken bir konudur.

Eğitim, toplumları ilgilendiren tüm alanlarda faydası olan bir kavramdır. Bilim, teknik, sağlık, ulaşım, sanat, kültür ve akla gelen tüm alanlarda doğru verilen eğitimin ülkelere kazandıracağı artıların üst sınırı yoktur. Eksik, yetersiz verilen eğitim ise tam tersine bireyi, aile ve toplum temelli tahribatlara yol açmaktadır. Bu nedenle her devletin kendi milli eğitim programları vardır. Özellikle gelişmiş ülkelerin eğitime ayırdığı bütçeler çok yüksektir. Esasen tüm dünyada silahlanmaya ayrılan bütçenin de büyük bir kısmının eğitime aktarılması insanlığın geleceği açısından önemlidir.

Eğitimin Sosyal Faydaları

Toplumsal (sosyal) fayda, bireysel maliyet ve kazançlara ek olarak, okullaşmanın kurumsal maliyetini ve kazançlarını ve de daha geniş toplumsal kazançları ifade eden bir kavramdır. Devletin yaptığı yatırımın parasal getirisi dışında kalan toplumsal yararlarını ifade eder. Devletin eğitimi finanse etmesinin nedeni eğitimin dışsallıklarıdır.
Eğitim yatırımları; gelir düzeyinde artış Gelir dağılımında iyileşme
Daha iyi bir birey ve kamu sağlığı harcamalarında azalma,
Düşük doğurganlık oranı
Demokratikleşme
Siyasi istikrar ve toplumsal dayanışma
Çevre bilinci
Suç oranlarında düşme
Sermaye piyasası kusurlarını azaltır
Eğitim  etkin piyasalar ve teknik değişikliklere uyum için önemlidir.


Göz Atın!

Özel Tıp Fakülteleri Ücretleri ve Taban Puanları

Özel Tıp Fakülteleri ücretleri ve taban puanları ile kayıt koşulları. Özel Tıp Fakülteleri iletişim, ulaşım …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir