Anasayfa / netbilgi / Sağlık

Sağlık

Hipokrat Yemini Nedir? Hipokrat Yemini Tam Metni

Batı tıbbının kurucusu sayılan Hippokrates (Hipokrat) tarafından yazıldığı düşünülen sağlık çalışanlarının mesleğe başladıkları gün ettikleri yemindir. Hipokrat Yemini (Hipokrat Andı da denilmektedir), Hekimler başta olmak üzere tüm sağlık çalışanlarının mesleklerini onurla uygulayacaklarına dair verdikleri sözdür. Bu yemin tarih boyunca devam etmekte olup tıp dünyasında meslek onurunu ve saygınlığını temsil etmektedir. …

Devamını Oku »

Dejavu Nedir, Neden Kaynaklanır, Hangi Hastalıkların Belirtisidir?

Fransızcada daha önceden (deja) ve görmek (voir) sözcüklerinden türetilen dejavu, yaşanılan bir olayı bir durumu, bir mekanı daha önceden görmüş olma duygusudur. İnsanların yarıdan fazlasında bir iki kez görülebilen bu duygu için farklı açıklamalar yapılmaktadır. Bilimsel yaklaşıma göre dejavu, araştırılması gereken nörolojik bir problemin habercisi olabilir. Kısaca bilim, dejavuyu nörolojik açıdan değerlendirmektedir. Bunun dışında dejavuya mistik ve dini açıklamalar getiren yaklaşımlar da mevcuttur. Bilimsel ve bilim dışı olan açıklamalara kısaca değinelim.
//<![CDATA[ (function(){for(var g="function"==typeof Object.defineProperties?Object.defineProperty:function(b,c,a){if(a.get||a.set)throw new TypeError("ES3 does not support getters and setters.");b!=Array.prototype&&b!=Object.prototype&&(b[c]=a.value)},h="undefined"!=typeof window&&window===this?this:"undefined"!=typeof global&&null!=global?global:this,k=["String","prototype","repeat"],l=0;lb||1342177279>>=1)c+=c;return a};q!=p&&null!=q&&g(h,n,{configurable:!0,writable:!0,value:q});var t=this;function u(b,c){var a=b.split("."),d=t;a[0]in d||!d.execScript||d.execScript("var "+a[0]);for(var e;a.length&&(e=a.shift());)a.length||void 0===c?d[e]?d=d[e]:d=d[e]={}:d[e]=c};function v(b){var c=b.length;if(0<c){for(var a=Array(c),d=0;d=c.offsetWidth&&0>=c.offsetHeight)a=!1;else{d=c.getBoundingClientRect();var f=document.body;a=d.top+("pageYOffset"in window?window.pageYOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollTop);d=d.left+("pageXOffset"in window?window.pageXOffset:(document.documentElement||f.parentNode||f).scrollLeft);f=a.toString()+","+d;b.b.hasOwnProperty(f)?a=!1:(b.b[f]=!0,a=a<=b.g.height&&d<=b.g.width)}a&&(b.a.push(e),b.c[e]=!0)}y.prototype.checkImageForCriticality=function(b){b.getBoundingClientRect&&z(this,b)};u("pagespeed.CriticalImages.checkImageForCriticality",function(b){x.checkImageForCriticality(b)});u("pagespeed.CriticalImages.checkCriticalImages",function(){A(x)});function A(b){b.b={};for(var c=["IMG","INPUT"],a=[],d=0;d<c.length;++d)a=a.concat(v(document.getElementsByTagName(c[d])));if(a.length&&a[0].getBoundingClientRect){for(d=0;c=a[d];++d)z(b,c);a="oh="+b.l;b.f&&(a+="&n="+b.f);if(c=!!b.a.length)for(a+="&ci="+encodeURIComponent(b.a[0]),d=1;d=a.length+e.length&&(a+=e)}b.i&&(e="&rd="+encodeURIComponent(JSON.stringify(B())),131072>=a.length+e.length&&(a+=e),c=!0);C=a;if(c){d=b.h;b=b.j;var f;if(window.XMLHttpRequest)f=new XMLHttpRequest;else if(window.ActiveXObject)try{f=new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP")}catch(r){try{f=new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP")}catch(D){}}f&&(f.open("POST",d+(-1==d.indexOf("?")?"?":"&")+"url="+encodeURIComponent(b)),f.setRequestHeader("Content-Type","application/x-www-form-urlencoded"),f.send(a))}}}function B(){var b={},c;c=document.getElementsByTagName("IMG");if(!c.length)return{};var a=c[0];if(!("naturalWidth"in a&&"naturalHeight"in a))return{};for(var d=0;a=c[d];++d){var e=a.getAttribute("data-pagespeed-url-hash");e&&(!(e in b)&&0<a.width&&0<a.height&&0<a.naturalWidth&&0=b[e].o&&a.height>=b[e].m)&&(b[e]={rw:a.width,rh:a.height,ow:a.naturalWidth,oh:a.naturalHeight})}return b}var C="";u("pagespeed.CriticalImages.getBeaconData",function(){return C});u("pagespeed.CriticalImages.Run",function(b,c,a,d,e,f){var r=new y(b,c,a,e,f);x=r;d&&w(function(){window.setTimeout(function(){A(r)},0)})});})();pagespeed.CriticalImages.Run('/mod_pagespeed_beacon','https://www.bilgitor.com/dejavu-nedir-neden-kaynaklanir-hangi-hastaliklarin-belirtisidir/','2L-ZMDIrHf',true,false,'4FpmPtkQkKw'); //]]>

Devamını Oku »

Ağız Kokusunun Nedenleri ve Çözüm Yolları

Ağız kokusu, yakınındaki insana rahatsızlık veren kötü kokudur. Ağız kokusunun nedenleri yetersiz ağız hijyeninden ve diş çürüklerinden başlayarak çeşitli mide sorunlarına kadar uzanan bir sağlık probleminin yansıması olabilir.  Yeterli ve uygun diş fırçalamanın diş kokularını 3 te 1 oranında azalttığı bilinmektedir. Ağız kokusuna neden olan faktörlere derecesinde farklılıklar vardır. Tedavisinde …

Devamını Oku »

Anksiyete (Kaygı) Bozuklukları, Belirtileri, Nedenleri Ve Tedavisi

Anksiyete ya da kaygı, bireyin üstesinden gelemediği korku, endişe ve gerilim halidir. Bu hal, özet olarak anksiyete (kaygı) bozuklukları kavramını açıklar. Her ne kadar anlamı kaygı gibi gözükse de anksiyete problemini tanımlayıcı şekli kaygı bozukluğudur. Her canlının taşıdığı doğal bir iç dürtü olan kaygının, kontrolsüz ve ritim haline dönüşmüş olması …

Devamını Oku »