En Yeni İçerikler

Abdal Nedir – Kimlere Denir ?

Abdal ; Doğu inanışına göre, doğaüstü güçlere, yeteneklere sahip olduğu düşünülen dervişler; tasavvufta ise manevî açıdan yüksek mertebelere erişmiş kimselere verilen isimdir. Bir inanışa göre, abdallar kırk kişi olup dünyaya yayılmışlardır. Gaipten haber verirler, muhtaçların yardımlarına koşarlar, bir lokma bir hırka düşüncesiyle yaşarlar. Tasavvuf yolunda yükselen abdallara kutup, gavs, gavs-ı azam …

Devamını Oku »

Abbasiler – Abbasi Devleti

Abbasiler ; Emevîlerden sonra halifelik makamını ele geçiren hanedan ve bu hanedanın kurduğu Arap – İslâm devletinin ismidir. Peygamber Efendimiz (SAV) Muhammet‘in amcası Abbas’ın soyundan geldikleri için bu adla anılırlar. 750 yılında Horasanlı Ebu Müslim ve Abdullah bin Ali’nin yardımıyla son Emevî halifesi II. Mervan yenilmiş ve öldürülmüştür. Halifelik makamına …

Devamını Oku »

Abonoz Ağacı Nedir ?

Abonoz ; İkiçeneklilerin abanozgiller familyasından, Orta Afrika ve Hindistan gibi sıcak bölgelerde yetişen bir ağaç (Diospyros ebenum). Sert, ağır ve dayanıklı olan odunu doğal olarak siyah renktedir ve mobilyacılıkta kullanılır. Piyanoların siyah tuşları da abanozdan yapılır.

Devamını Oku »

Abamper Nedir ?

Abamper ; Elektromanyetik birimler sisteminde akım birimi demektir. Uzayda aralarında 1 cm mesafe olan birbirine paralel iki telin her bir santimetresinde 2 dinlik kuvvet meydana getiren akım; 1 abamper 10 ampere eşittir.

Devamını Oku »

Abaküs Nedir ?

Abaküs sözcüğü, Eski Yunanca kökenlidir. Eski Yunanlılar, Romalılar, Mısırlılar, Hintliler ve Çinliler, hesap yaparken abaküs kullanırlardı. Rakamlar simgelerle gösterilmeye başlandıktan sonra abaküs kullanımı azaldı. Abaküs, Toplama ve çıkarma gibi aritmetik işlemlerin yapılmasında kullanılan, rakamlar yerine boncuk benzeri nesnelerden yararlanılan bir hesap aracı. Abaküste; bir çerçeve içinde alt alta on tane …

Devamını Oku »

Aba Nedir, Ne demektir?

Aba Elde dokunan yünün, dövülmesi yoluyla elde edilen, kaba ve dayanıklı bir kumaş. Aba ; Cüppe, hırka, potur, çakşır, kalçın ve terlik yapımında kullanılırdı.   Eskiden dervişlerin giydiği uzun, yakasız üstlüğe de aba denirdi. Bugün bazı yörelerde çobanlar giymektedir.

Devamını Oku »