Anasayfa / netbilgi / BiliyorMuydunuz / Otizm Nedir? Otizm Tanısı ve Tedavi

Otizm Nedir? Otizm Tanısı ve Tedavi

Otizm nedir? Otizm Hakkında Genel Bilgiler

Otizm, Otizm spektrum bozukluğu (OSB) olarak değerlendirilen bir kavramdır. Nedeni bilinmeyen ve ilk yaşlarda  ortaya çıkan karmaşık bir nöro-gelişimsel bir bozukluktur. Otizmin neden kaynaklandığı hakkındaki savlar farklılık gösterse de genel olarak beyin fonksiyonlarını etkileyen  bazı sinir sistemi sorunlarına işaret edilmektedir.  Günümüzde otistik, otizmli ya da otizm spektrum bozukluğu gibi kavramlar kullanılmaktadır. Bununla birlikte otistik ifadesi kullanmakta herhangi bir sakınca yoktur.

Otizm  Nedir? Otistik Kimdir? Nedenleri

Otizme neden olan faktörler kesinleşmiş değil. Ancak genetik kökeni üzerinde ciddi bulgular var. Hangi gen ya da genlerin otizme yol açtığıyla ilgili çalışmalar devam ediyor. Yine başka bir sav da  çevresel faktörlerdir.  Yine başka bir görüşe göre de karma aşılar otizmi tetiklemektedir. Hem genetik temellerin hem de çevresel faktörlerin etkileri üzerine çok sayıda araştırma yapılmaktadır.

Otizm doğuştan ve onu izleyen süreçte ortaya çıkabilir. Çocuk yetiştirme şekliyle ya da ailenin sosyo-kültürel yapısıyla ilişkili değildir.

Otizm Ne Kadar Yaygın?

Otizm çoğu insanın düşündüğünden çok daha yaygındır. İngiltere’de yaklaşık 800.000 otistik birey bulunmaktadır. Ancak yağın kanı her 100 kişide bir kişinin otistik olabileceği yönündedir.  Erkeklerde daha fazla görülmektedir. Otizm, en yaygın nörolojik bozukluktur ve oranı yıllara göre devamlı artmaktadır. Ürkütücü artışa örnek olarak Hastalıkları Kontrol Etme ve Önleme Merkezi verilerini göstermek yeterlidir. Söz konusu verilere göre 2006 yılında Her 150 çocuktan 1’inde görülürken, 2012 yılında Her 88 çocuktan 1’inde otizm görülmüştür. 2014 yılında bu rakam her 68 çocuktan 1’idir.

Otistik bireylerin ortak ve belirleyici özellikleri iki ana kategoride ele alınmaktadır

1) Toplumsal İletişim ve Etkileşimde Güçlükler

 • İlişki kurma ve sürdürmede güçlük
 • Hiç Göz kontağı kuramama
 • Duyguları ifade etmekte zorlanma
 • Etkileşim başlatma ve sürdürme problemi

2) Sınırlı-Yineleyici Davranış Örüntüler (Tekrarlayıcı Davranışlar)

 • Basmakalıp ve tekrarlayıcı motor hareketler
 • Aynılıkta ısrar, rutine sıkı bağlılık
 • Sınırlı ve yoğun ilgi alanı
 • Duyusal az veya çok uyarılma

Otizmin Tedavisi var mıdır?

Otizmin kesin tedavisi bulunmuyor. İlaç tedavisi araştırmaları devam etmektedir. Günümüzde otizmin tedavisinden çok, etkilerinin şiddetinin azaltılmasına yönelik çalışmalar yapılmaktadır. İyi ve sistemli eğitimle sosyal uyum becerileri, dil gelişimi ve mental başarıda artışlar sağlanmaktadır. Buna yönelik ilaçlar ve özel eğitim yöntemleri yanında spor ve çeşitli sanatsal etkinlikler faydalı olmaktadır.

Aşağıdaki Belirtiler Varsa Uzman Desteğine Başvurunuz:

 • Başkalarıyla göz teması kurmuyorsa,
 • İsmini söylediğinizde bakmıyorsa,
 • Söyleneni işitmiyor gibi davranıyorsa,
 • Parmağıyla ile istediği şeyi göstermiyorsa,
 • Oyuncaklarla oynamayı bilmiyorsa,
 • Akranlarının oynadığı oyunlara ilgi göstermiyorsa,
 • Bazı sözleri tekrar tekrar ve ilişkisiz ortamlarda söylüyorsa,
 • Konuşmada akranlarının gerisinde kalmışsa,
 • Sallanmak, çırpınmak gibi garip hareketleri varsa,
 • aşırı hareketli, hep kendi bildiğince davranıyorsa,
 • Gözleri bir şeye takılıp kalıyorsa,
 • Bazı eşyaları döndürmek, sıraya dizmek gibi sıra dışı hareketler yapıyorsa,
 • Günlük yaşamındaki düzen değişikliklerine aşırı tepki veriyorsa, otizm açısından değerlendirme yapmak gerekir.

www.aykutsaritas.com


Göz Atın!

Bebeklerin Beslenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar

Anne sütü, bebekler için doğal bir besindir. Anne sütü ayrıca hastalıklara karşı bebeğin direncini artırır. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir