Anasayfa / netbilgi / Okul Tabanlı Afet Eğitimi Soru ve Cevaplar

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Soru ve Cevaplar

Okul Tabanlı Afet Eğitimi Nedir?

Okullarımızda, afetlere hazırlık afet öncesi, afet sırası ve afet sonrasında yapılabilecek çalışmalar hakkında bilgi sahibi olmak için verilen eğitimlerdir. Afet ve acil durumlar hakkında ve farkındalık oluşturmak, önleyici tedbirler yanında afet ve acil durumda insanların en doğru davranışı göstermeyi hedefleyen bir eğitimdir.

Afet ve Acil Durumlar Nelerdir?

Ülkemizin tamamına yakın bir bölümü deprem riskim riski ile karşı karşıya. Çünkü ülkemizi boydan boya ikiye bölen  Kuzey Anadolu Fayı başta olmak üzere, büyük fay zonları bulunmaktadır.  Yer katmanındaki kırıklar olarak bilinen bu faylar, plakaların hareketleri sonucu oluşan kırıklardır. Her yeni fay hareketi sonucu irili ufaklı yeni faylar oluşmaktadır.  Depremler nedeniyle ani hareket eden et levhaların üzerinde bulunan yerleşim birimler yıkılmakta ve bunun sonucunda can ve mal kayıpları oluşmaktadır.

Ülkemizi depremlerde sonra en çok etkileyen afet ise sel ve taşkınlar dır. Sellerin en çok etkilediği illerimiz Trabzon, Zonguldak ve Kastamonu’dur.  Heyelanlar ise ülkemizde hemen her bölgede görülmektedir.   Bunun yanında yine kaya düşmeleri,  çığ felaketleri de yaygındır. Tunceli, Bitlis ve Bingöl illerimizde de çık olayları yaygın görülmektedir.

Afet ve Acil Durum Sonrası Yapılacak Çalışmalar Nelerdir?

Okul Tabanlı Afet Eğitimi bir proje olarak üç genel amaca hizmet etmektedir. Bunlar afet ve acil durum kavramlarının bilinmesi, afetler sırasında ve sonrasında doğru davranışların sergilenmesi,  afetlerin önüne geçilememesi durumunda etkilerinin ve sonuçlarının azaltılmasıdır. Bu amaçlar doğrultusunda ilk yardım, ilk müdahale başlı başına hayati önem taşıyan bir olgudur. Bu nedenle Okul Tabanlı Afet Eğitimi kapsamında İlk yardım uygulamaları eğitimi öne çıkmaktadır. Binaların deprem başta olmak üzere doğal afetlere dayanıklı hale getirilmesi, yapısal etmenler dışında kalan etkilerin bilinmesi ve önlem alınması diğer bir çalışma alanıdır.

Dünyada afetler nedeniyle yaşanan can kayıplarının önemli bir kısmı  afet sonrası gelişen ikincil afetler örneğin depremler nedeniyle gelişen tsunamiler nedeniyle oluşmaktadır. İkincil sarsıntılar buna örnektir. Ortaya çıkan felaketlerin doğuracağı yeni doğa olaylarına hazırlık yapmak ve doğru davranmak bu nedenle hayati öneme sahiptir.


Göz Atın!

Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Ormanlık alanlar Türkiye’nin yüz ölçümünün % 26 sini kaplar. Bu alan 20,2 milyon hektardır. Ormanlarımızı oluşturan ağaç türleri iklim bölgelerine ve yükseltiye göre değişiklik gösterir. Ormanlarımızın yaklaşık yüzde 54 iğne yapraklı, % 46’sı geniş yapraklı ağaç topluluklarıdır.  İğne yapraklılarda çam, geniş yapraklılarda ise meşe cinsi ağaçlar çoğunluktadır. Ormancılığın Türkiye Ekonomisindeki yeri ve önemi çok büyüktür. Ormanların genel faydaları yanında, orman ürünlerinin sanayideki kullanım alanlarının sürekliliği buna örnektir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir